Kary za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR

W dniu 3 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowano komunikat dotyczący możliwości nałożenia kar za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR. KNF zwróciła uwagę m. in. na rozszerzenie zakresu czynów sankcjonowanych za sprawą wejścia w życie przepisów rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II. KNF wskazała również na dalsze obowiązywanie przepisów regulujących sankcje w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z rozporządzeniem MAR.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2016/kary_za_naruszenie_przepisow_rozporzadzenia_m.html

Polityka cookie