Kary dla przedsiębiorców za przekroczenia ograniczeń w poborze energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowania wobec przedsiębiorców, którzy nie dostosowali się do ograniczeń w poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 r. Przedsiębiorcom, którzy nie dostosowali się do ograniczenia może grozić kara w wysokości do 15% dochodu za ubiegły rok obrotowy.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął i prowadzi obecnie ponad 1200 postępowań wobec odbiorców energii elektrycznej, którzy nie zastosowali się do ograniczenia w poborze energii elektrycznej obowiązującego w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. Wprowadzone ograniczenie było efektem wysokich temperatur powodujących spadek poziomu wód, co skutkowało obniżeniem mocy produkcyjnej elektrowni na terenie kraju.

Wskazać należy, że ograniczeniem w poborze energii elektrycznej objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy, będący odbiorcami mocy umownej powyżej 300 kW, a co za tym idzie krąg przedsiębiorców, których mogą dotyczyć kary jest bardzo szeroki. Postępowania wszczęte zostały przez Prezesa URE po otrzymaniu danych od operatorów systemów dystrybucyjnych, które dostarczane są z dużym opóźnieniem, w związku z czym wszczęcie postępowań wobec kolejnych przedsiębiorców nie jest wykluczone

Niedostosowanie się do ograniczenia w poborze energii elektrycznej może mieć dla przedsiębiorcy surowe konsekwencje, gdyż wysokość kary może sięgnąć do 15% dochodu przedsiębiorcy za ubiegły rok obrotowy. Co prawda Prezes URE zapewnia, że nie myśli o wymierzaniu kar w górnych granicach zagrożenia, jednakże sugeruje, że będą one miały charakter prewencyjny, by przedsiębiorca nie dopuścił ponownie do przekroczenia poboru w jego zakładzie.

Należy jednak zauważyć, iż istnieje możliwość obrony, przed nałożeniem kary przez Prezesa URE, gdyż prawo energetyczne przewiduje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, jeśli szkoda nie była rażąca, a przedsiębiorca zaprzestał naruszenia. Ponadto, zwrócić należy również uwagę, iż przedsiębiorcy nie zostali należycie poinformowani o konieczności dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń.

Więcej w tej kategorii: « Transfer danych osobowych do USA

Polityka cookie