Harmonizacja definicji niewykonania zobowiązania

W dniu 28 września 2016 r. na stronach internetowych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) opublikowano ostateczną wersję Wytycznych określających zasady stosowania zharmonizowanej w całej Unii Europejskiej definicji niewykonania zobowiązania. Jednocześnie, na stronach EBA opublikowano także ostateczną wersję Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w sprawie progu poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego.
Jednocześnie z opublikowaniem Wytycznych i RTS, na stronach internetowych EBA opublikowano Informację w tym przedmiocie.

Wytyczne i RTS dostępne są pod adresem:
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1597103/Final+Report+on+Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29.pdf 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1597002/Final+draft+RTS+on+the+materiality+threshold+for+credit+obligations+%28EBA-RTS-2016-06%29.pdf 
Tekst Informacji dostępny jest pod adresem:
http://www.eba.europa.eu/-/eba-harmonises-the-definition-of-default-across-the-eu 
_____

APP 9 54


Aby otrzymywać Alert Prawa Bankowego 
skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka cookie