Standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych w odniesieniu do sekurytyzacji

W dniu 12 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 275 opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1801 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wykonawczych standardów technicznych dotyczących przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do sekurytyzacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. Rozporządzenie określa tabele przyporządkowania według metody standardowej i metody ratingów zewnętrznych. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2016 r.

Tekst Rozporządzenia dostępny jest pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.275.01.0027.01.POL&toc=OJ:L:2016:275:TOC 

_____

APB 171


Aby otrzymywać Alert Prawa Bankowego 
skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka cookie