Państwowa Inspekcja Pracy o zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych

Po sprawdzeniu w 2014 roku przez inspektorów pracy ponad 52 tys. umów o pracę okazało się, że co piąty pracodawca łamał zakaz zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Kontrole były przeprowadzone w podmiotach różnych branż oraz różnych wielkości.
Skutkiem przeprowadzonych kontroli w wielu przypadkach było m. in. kierowanie do sądu powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Najbardziej niepokojącą praktykę inspektorzy zauważyli w zakładach produkcyjnych, gdzie obniżano sztucznie liczbę zatrudnionych pracowników i angażowano do uprzednio wykonywanych przez pracowników prac osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych.

Częstym zabiegiem stosowanym przez pracodawców było także pozostawanie w stałym kontakcie z niektórymi pracownikami i angażowanie ich w momencie gdy byli potrzebni do pracy.


https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/62428,kontrole-umow-cywilnoprawnych.html#

Polityka cookie