Adres Kancelarii: ul. Grobla 21, 61-858 Poznań
Telefony: tel./fax +48 61 8533243, +48 61 8533244 Email: office@merski.pl

Prawnicy

Zespół Kancelarii liczy 30 stałych pracowników, konsultantów oraz osób stale współpracujących. Sylwetki niektórych z nich prezentujemy poniżej:

Romuald Jacek Merski

Aleksandra Horbatowska

Jakub Jurasz

Marta Kurzajewska

Marta Gałka

Radosław Stolecki

Alicja Myśluk-Landowska

 

 

Romuald Jacek Merski

Radca prawny założyciel i prowadzący Kancelarię. Prawo bankowe, prawo umów, prawo pracy. Wspólnik Zarządzający. Komplementariusz. Język angielski.

kontakt: rjmerski@merski.pl

Ważne projekty prowadzone w Kancelarii:

 

Aleksandra Horbatowska

Adwokat. Wspólnik komandytariusz. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem bankowym oraz gospodarczym. Świadczy pomoc prawną dla banków oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w formie bieżącego doradztwa, jak i pracy nad poszczególnymi projektami, oraz udziela im wsparcia w obszarze prawa karnego. Przede wszystkim jednak, reprezentuje swoich Klientów w sądach. Prowadząc trudne procesy, nabyła szerokie doświadczenie w nietypowych sprawach sądowych. Wiedzą zdobytą podczas świadczenia pomocy prawnej dzieli się prowadząc liczne szkolenia. Język angielski i hiszpański.

kontakt: ahorbatowska@merski.pl

Ważne projekty prowadzone w Kancelarii:

 

Jakub Jurasz

Radca prawny. Wspólnik komandytariusz.Specjalizuje się w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy, w tym w prawie związków zawodowych, oraz w prawie ochrony danych osobowych. Reprezentuje pracodawców - Klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju, świadczy na rzecz Klientów bieżącą pomoc prawną. Posiada również doświadczenie w szeroko rozumianym prawie medycznym i prawie organizacji ochrony zdrowia. Prowadzi szkolenia dla pracodawców z zakresu prawa pracy i prawa związków zawodowych. Język angielski.

kontakt: jjurasz@merski.pl

Ważne projekty przeprowadzone w Kancelarii:


Marta Kurzajewska

Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności międzynarodowych koncernów produkcyjnych oraz usługowych. W dotychczasowej praktyce prowadziła projekty zwolnień grupowych, zajmowała się tworzeniem, opiniowaniem i wypowiadaniem układów zbiorowych pracy, a także porozumień zbiorowych (pakietów socjalnych). Wspierała Klientów przy okazji przejęć przedsiębiorstw i związanych z nimi problemów z zakresu prawa pracy. Reprezentowała Klientów w szeregu procesów z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności z powództwa pracowników podlegających szczególnej ochronie (członków związków zawodowych, pracowników chronionych w związku z rodzicielstwem), a także w sprawach dotyczących wypadków przy pracy (w tym śmiertelnych), o dyskryminację, mobbing, dotyczących zakazu konkurencji. Posiada doświadczenie w zakresie szkolenia przedsiębiorców m.in. z zakresu czasu pracy, uprawnień związków zawodowych i rad pracowników, obowiązków pracodawców związanych z uprawnieniami pracowników podlegających szczególnej ochronie, urlopów, dyskryminacji i mobbingu.  Przeprowadziła szereg analiz prawnych (due dilligence) z zakresu prawa pracy.

kontakt: mkurzajewska@merski.pl

 


Marta Gałka

Radca prawny. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju. Język niemiecki, język angielski.

kontakt: mgalka@merski.pl

Ważne projekty prowadzone w Kancelarii:

 

Radosław Stolecki

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa bankowego oraz prawa gospodarczego. W Kancelarii odpowiada za zagadnienia związane z prawem konsumenckim i kredytem konsumenckim. Reprezentuje banki w sporach sądowych dotyczących terminowych instrumentów finansowych i postępowaniach upadłościowych. Język angielski.

kontakt: rstolecki@merski.pl

Ważne projekty przeprowadzone w Kancelarii:

 

Alicja Myśluk - Landowska

Radca prawny. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych na terenie całego kraju. Posiada także uprawnienia mediatora i przeprowadza postępowania mediacyjne.  Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Język angielski, język rosyjski.

kontakt: amysluk@merski.pl

Ważne projekty prowadzone w Kancelarii:

 


© Copyrights to MERSKI 2011

logo merski