CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Jesteśmy obecni na rynku już od niemal 30 lat. Nieustannie rozwijamy się, tworzymy miejsca pracy (tylko w jednym, 2021 roku, dołączyło do nas ponad 30 osób), dajemy studentom prawa i innych pokrewnych kierunków możliwość odbycia praktyk u nas. Wrośliśmy w środowisko Poznania – miasta, w którym mamy nasze główne biuro i w którym rozpoczęła się nasza historia. Choć nie wszyscy z niego pochodzimy, czujemy się i jesteśmy jego częścią. 

Wierzymy, że CSR to nie modny, obcojęzyczny skrót, kolejna zakładka na stronie internetowej, którą warto się pochwalić. To sposób prowadzenia biznesu, który uwzględnia i szanuje swoje otoczenie. Ludzi, instytucje, środowisko. 

Ludzie

To nasi pracownicy i współpracownicy. Bez nich niczego byśmy nie osiągnęli. Pamiętamy o tym. Staramy się być przede wszystkim odpowiedzialnym pracodawcą. Nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy, dawać młodym ludziom szansę na zdobycie doświadczenia i stawianie pierwszych kroków w zawodach prawniczych, ale również zapewnić im godną pracę. Pracę w miejscu, które nie stwarza barier, daje możliwość rozwoju i umożliwia godzenie aktywności zawodowej z innymi społecznymi rolami. Pracę w miejscu, w którym wartości etyczne i szacunek nie są pustosłowiem.

Jak staramy się to osiągnąć?

Wiemy, że godna praca to praca w miejscu bezpiecznym, uporządkowanym, posiadającym wypracowany ład korporacyjny, jasne procedury, zakresy odpowiedzialności, kryteria oceny pracowników czy ścieżki kariery. Stale pracujemy nad tym, żeby te warunki spełniać. W 2021 r. znacząco powiększyliśmy i gruntownie przebudowaliśmy nasze poznańskie biura – wszystko po to, żeby zapewnić jeszcze bardziej bezpieczne i możliwie najbardziej wygodne warunki pracy. Naszym pracownikom zapewniamy także zdrowe i urozmaicone posiłki w miejscu pracy. Dbamy też o to, żeby poprawnie kształtowały się relacje międzyludzkie, żeby nasz pracownik wiedział, że ma do kogo się zwrócić z każdym problemem. Cieszymy się, że w trudnym, pandemicznym okresie, nie tylko udało nam się uniknąć redukcji zatrudnienia, ale przeciwnie – znacząco je zwiększyliśmy.

Ludzie to oczywiście także nasi Klienci. Bez nich nasza praca nie byłaby potrzebna. Dostarczanie im usług prawnych o najwyższym standardzie to oczywistość. Poza tym dbamy o to, żeby nasza współpraca z nimi opierała się na wzajemnym zaufaniu, przejrzystej komunikacji i  lojalności. Założyciel naszej firmy, mecenas Merski, swój model działania oparł na pozornie niezgodnym z interesem kancelarii podejściu. Nie chodziło mu o generowanie możliwie wielu problemów, na których naprawianiu kancelaria będzie zarabiać. Przeciwnie, uznał, że zaufany prawnik to taki, który problemy te dostrzeże i zrobi wszystko, żeby je wyeliminować. Pomoże Klientowi w wypracowaniu standardów, które uniemożliwią powielanie ich w przyszłości. Takie podejście skutkowało wypracowaniem i utrzymaniem wieloletnich relacji z Klientami, którzy cenią nas za takie podejście. Ufają nam, wiedzą że jesteśmy kimś więcej niż tylko ich kontrahentem, jednym z dostawców usług prawnych. 

Ludzie to także nasi dostawcy usług (tłumacze, graficy, serwisanci naszych urządzeń biurowych, dostawcy materiałów biurowych, cateringu, usług utrzymania czystości i wielu innych), często niewielkie, lokalne, rodzinne firmy. Cieszymy się, że kupując ich usługi i utrzymując stałe relacje przyczyniamy się do ich rozwoju.

Instytucje

To oczywiście także większość naszych Klientów. To również jednak alma mater wielu z nas – czyli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawdziwą dumą napawa nas fakt, że mogliśmy wesprzeć organizację obchodów 100 –lecia Wydziału. To z niego rekrutuje się także znakomita większość naszych pracowników, współpracowników i praktykantów. Cieszymy się również, iż we współpracy z Uniwersytetem mieliśmy okazję prowadzić cykl wykładów dla studentów prawa, przybliżających im praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych.

Środowisko

Troska o środowisko naturalne to nie tylko wielkie, ambitne projekty. To także zmiana codziennych nawyków. W naszym przypadku to przede wszystkim odejście, tam gdzie jest to możliwe, od druku i digitalizacja procesów administracyjnych. To także zmiana oświetlenia naszych biur na bardziej energooszczędne. To oczywiście segregacja śmieci i oszczędność wody. Nasze położenie w samym centrum często zakorkowanego miasta zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, czy dojazdów do pracy rowerem bądź hulajnogą. Mamy bezpieczne miejsce na ich przechowywanie przez pracowników.

Dbanie o środowisko to także odpowiedzialne zakupy i przeciwdziałanie marnotrawieniu np. żywności. Jest to dla nas ważne, ponieważ codziennie oferujemy naszym pracownikom posiłek. 

Wsparcie akcji społecznych 

W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Zaczytani.org. zajmującą się popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zwiększaniem dostępu do literatury w placówkach medycznych, dobroczynnych i pomocowych. Fundacja realizuje też coroczną Wielką Zbiórkę Książek i otwiera Zaczytane Biblioteki w szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, czy centrach lokalnej aktywności. 

Być może kojarzą Państwo Zaczytane Ławki? To także jeden z projektów Fundacji.

Wspieramy też różne lokalne inicjatywy pomocowe, jak choćby zapewniające wsparcie osobom w kryzysie bezdomności, czy – jak ostatnio – polegające na wsparciu prawnym pro bono obywateli Ukrainy poszukujących schronienia w Polsce.